II półrocze 2016 - Pobierz w formacie *.docx (WORD)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE 
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2016 r.


• W II półroczu 2016 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów teoretycznych ukształtował się na poziomie: 67,3 % w zakresie prawa jazdy kategorii B, natomiast średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 35,5 % w zakresie prawa jazdy kategorii B.

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres II półrocza 2016 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w okresie II półrocza 2016 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.


I. I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych powyżej 201 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B


1. „AS” – Izabela Dymkowska: kat. B – Nr zaświadczenia 01612261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 67,9% (245 wyników pozytywnych na 361 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 55,8 % (241 wyników pozytywnych na 432 podejścia do egzaminu)

2. „MINI” – Mariusz Świgoń: kat. B – Nr zaświadczenia 01252261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 73,0 % (127 wyników pozytywnych na 174 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 52,7 % (106 wyników pozytywnych na 201 podejść do egzaminu)

3. GD PRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00972261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 72,4 % (184 wyniki pozytywne na 254 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 42,9 % (167 wyników pozytywnych na 389 podejść do egzaminu)


4. „EXPERT” LESZEK MIDURA: kat. B - Nr zaświadczenia 00932261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 66,3 % (120 wyników pozytywnych na 181 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 40,6 % (127 wyników pozytywnych na 313 podejść do egzaminu)

5. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B- Nr zaświadczenia 01222261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 81,9 % (145 wyników pozytywnych na 177 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 39,5 % (116 wyników pozytywnych na 294 podejścia do egzaminu)

6. ”SPEED” – Janusz Opiela: kat. B – Nr zaświadczenia 001002261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 65,2 % (163 wyniki pozytywne na 250 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 32,3 % (142 wyniki pozytywne na 440 podejść do egzaminu)

7. „ELITE” – Artur Olszewski: kat. B – Nr zaświadczenia 01022261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 73,2 % (90 wyników pozytywnych na 123 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 31,8 % (84 wyniki pozytywne na 263 podejścia do egzaminu)

8. „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00592261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 67,2 % (92 wyniki pozytywne na 137 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 30,7 % (78 wyników pozytywnych na 254 podejścia do egzaminu)

9. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00062261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 68,3 % (127 wyników pozytywnych na 186 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 29,8 % ( 128 wyników pozytywnych na 430 podejść do egzaminu)

10. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00222261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 64,8 % (171 wyników pozytywnych na 264 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 29,7% (140 wyników pozytywnych na 471 podejść do egzaminu)

11. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B - Nr zaświadczenia 00742261.
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 68,6% (116 wyników pozytywnych na 169 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 26,1 % (87 wyników pozytywnych na 333 podejścia do egzaminu)


II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B1. „OBELIX” – Roman Jazłowiński: kat. B – Nr zaświadczenia 01422261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 71,9 % (120 wyników pozytywnych na 171 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 54,3 % (108 wyników pozytywnych na 199 podejść do egzaminu)

2. „ZIELONY LISTEK”- Teresa Chalimoniuk: kat. B- Nr zaświadczenia 01632261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 65,7 % (88 wyników pozytywnych na 134 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 45,7 % ( 80 wyników pozytywnych na 175 podejść do egzaminu)

3. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B – Nr zaświadczenia 00672261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 78,7 % (59 wyników pozytywnych na 75 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 35,5 % (59 wyników pozytywnych na 166 podejść do egzaminu)

4. „DELTA”- Tomasz Dobek: kat. B- Nr zaświadczenia 01572261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 73,3 % (66 wyników pozytywnych na 90 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,6 % (53 wyniki pozytywne na 153 podejścia do egzaminu)

5.„ALDA” – Artur Małkowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00912261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 69,4 % (43 wyniki pozytywne na 62 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 33,7 % (35 wyników pozytywnych na 104 podejścia do egzaminu)

6. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B – Nr zaświadczenia 00152261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 65,5 % (38 wyników pozytywnych na 58 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 31,1 % (41 wyników pozytywnych na 132 podejścia do egzaminu)

7. „LIMIT” – Łukasz Żabicki: kat. B- Nr zaświadczenia 01662261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 60,6 % (40 wyników pozytywnych na 66 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 28,6 % (30 wyników pozytywnych na 105 podejść do egzaminu)

8. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B- Nr zaświadczenia 00192261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 73,1 % (49 wyników pozytywnych na 67 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 27,7% ( 43 wyniki pozytywne na 155 podejścia do egzaminu)

9.„ALB” – Andrzej Bulak: kat. B – Nr zaświadczenia 00852261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 62,4 % (63 wyniki pozytywne na 101 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 27,1 % (42 wyniki pozytywne na 155 podejść do egzaminu

10. „EFEKT” – Roman Wolecki: kat. B – Nr zaświadczenia 01642261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 57,4 % (27 wyników pozytywnych na 47 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 22,1 % (27 wyników pozytywnych na 122 podejścia do egzaminu)

11. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00532261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 56,8 % (25 wyników pozytywnych na 44 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 17,6 % (22 wyniki pozytywne na 125 podejść do egzaminu)


III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B


1. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B – Nr zaświadczenia - 00842261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 56,5 % (26 wyników pozytywnych na 46 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 42,9 % (24 wyniki pozytywne na 56 podejść do egzaminu)

2. „PIĄTY BIEG” – Mikołaj Cimaszkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01562261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 66,7 % (28 wyników pozytywnych na 42 podejścia do egzaminu)
Poziom z egzaminu praktycznego = 39,3 % ( 22 wyniki pozytywne na 56 podejść do egzaminu)

3. ASTER - Ewa Filiks: kat. B- Nr zaświadczenia 01602261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 63,4% (33 wyniki pozytywne na 52 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 38,4 % ( 30 wyników pozytywnych na 78 podejścia do egzaminu)

4. „START” – Andrzej Klimek: kat. B –Nr zaświadczenia 00542261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 75,7 % (28 wyników pozytywnych na 37 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,9 % (29 wyników pozytywnych na 83 podejścia do egzaminu)

5. Andrzej Przytuła – kat. B – Nr zaświadczenia 00792261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 60,0% (33 wyników pozytywnych na 55 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,9 % (29 wyników pozytywnych na 83 podejścia do egzaminu)

6. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B- Nr zaświadczenia 00052261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 49,3 % (36 wyników pozytywnych na 73 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 33,7 % (30 wyników pozytywnych na 89 podejść do egzaminu)

7. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B- Nr zaświadczenia 00142261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 62,7 % ( 32 wyniki pozytywne na 51 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 32,1 % (27 wyników pozytywnych na 84 podejścia do egzaminu)

8. „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01282261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 61,9 % (26 wyników pozytywnych na 42 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 29,2 % (21 wyników pozytywnych na 72 podejścia do egzaminu)

9. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01382261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 49,1 % (27 wyników pozytywnych na 55 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 28,6 % (24 wyniki pozytywne na 84 podejścia do egzaminu)

10. „GOAUTO” – Wojciech Kiełbasa: zakres szkolenia: kat. B – Nr zaświadczenia 01652261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 89,2 % (33 wyniki pozytywne na 37 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 28,4 % (27 wyników pozytywnych na 95 podejść do egzaminu)

11 .„OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B – Nr zaświadczenia 00082261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 73,1 % (19 wyników pozytywnych na 26 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 27,3 % ( 15 wyników pozytywnych na 55 podejść do egzaminu)

12 „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B – Nr zaświadczenia 00352261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 43,9 % (25 wyników pozytywnych na 57 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 24,1 % (19 wyników pozytywnych na 79 podejścia do egzaminu)


IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B


1. „Zespół Szkół Samochodowych”: kat. B- Nr zaświadczenia 022261/SZ
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 100,0 % (4 wyniki pozytywne na 4 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 66,7 % ( 2 wyniki pozytywne na 3 podejścia do egzaminu)

2. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B – Nr zaświadczenia 01202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 87,5 % (14wyników pozytywnych na 16 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 48,0 % (12 wyników pozytywnych na 25 podejść do egzaminu)

3. „ZEBRA” – Joanna Zawierzeniec: kat. B – Nr zaświadczenia 01552261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 65,5 % (19 wyników pozytywnych na 29 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 48,0 % (12 wyników pozytywnych na 25 podejść do egzaminu)

4. „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B- Nr zaświadczenia 00432261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 70,3 % (26 wyników pozytywnych na 37 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 38,0 % (19 wyników pozytywnych na 50 podejść do egzaminu)

5. „MORENA” - Wiesław Lewandowski: kat. B- Nr zaświadczenia 01472261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 70,6 % (12 wyników pozytywnych na 17 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 32,5 % (13 wyników pozytywnych na 40 podejść do egzaminu)

6. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B – Nr zaświadczenia 00812261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 38,5 % (15 wyników pozytywnych na 39 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 31,9 % (15 wyników pozytywnych na 47 podejść do egzaminu)

7 .„ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B- Nr zaświadczenia 00202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,5 % (9 wyników pozytywnych na 24 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 29,0 % (9 wyników pozytywnych na 31 podejść do egzaminu)

8. „MAX” – Kajetan Banaszewski: kat. B – Nr zaświadczenia 01462261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 68,8 % (11 wyników pozytywnych na 16 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 25,9 % (7 wyników pozytywnych na 27 podejść do egzaminu)

9. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B - Nr zaświadczenia 00632261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 69,2 % (9 wyników pozytywnych na 13 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 25,0 % ( 6 wyników pozytywnych na 24 podejścia do egzaminu)

10. „AUTO BAKAŁARZ” – Józef Lesiak: kat. B – Nr zaświadczenia 00832261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 60,0 % (9 wyników pozytywnych na15 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 25,0 % (6 wyników pozytywnych na 24 podejścia do egzaminu)

I półrocze 2015 - Pobierz w formacie *.doc (WORD)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE 
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH


UZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2015 r.


• W I półroczu 2015r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów teoretycznych ukształtował się na poziomie: 49,1% w zakresie prawa jazdy kategorii B, natomiast średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 35,5% w zakresie prawa jazdy kategorii B.

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres I półrocza 2015 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w okresie I półrocza 2015 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.


I. I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B   
 

1. „AS” – Izabela Dymkowska: kat. B – Nr zaświadczenia 01612261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 57,1% (212 wyników pozytywnych na 371 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 55,0% (209 wyników pozytywnych na 380 podejść do egzaminu)

2. GD PRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00972261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 53,4% (126 wyników pozytywnych na 236 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 43,5 % (110 wyników pozytywnych na 253 podejść do egzaminu)

3. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B - Nr zaświadczenia 00932261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 49,2% (130 wyników pozytywnych na 264 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 42,0 % (118 wyników pozytywnych na 281 podejść do egzaminu)

4. SPEED – Janusz Opiela: kat. B – Nr zaświadczenia 001002261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 45,3% (91 wyników pozytywnych na 201 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 32,0 % (86 wyników pozytywnych na 269 podejść do egzaminu)

5. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00222261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 49,4% (78 wyników pozytywnych na 178 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 30,8% (60 wyników pozytywnych na 206 podejść do egzaminu)

6. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00062261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 47,4% (108 wyników pozytywnych na 228 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 29,4 % ( 91 wyników pozytywnych na 310 podejść do egzaminu)

7. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B- Nr zaświadczenia 00742261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 49,5% (100 wyników pozytywnych na 202 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 27,1% (95 wyników pozytywnych na 351 podejść do egzaminu)

8. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B – Nr zaświadczenia 00852261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 49,2% (59 wyników pozytywnych na 120 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 26,9% (57 wyników pozytywnych na 212 podejść do egzaminu)

9. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00802261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 54,2% (84 wyniki pozytywne na 155 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 20,9% (55 wyników pozytywnych na 263 podejścia do egzaminu)


I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B – Nr zaświadczenia 01252261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 66,7% (86 wyników pozytywnych na 129 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 43,2% (82 wyniki pozytywne na 190 podejść do egzaminu)

2. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B- Nr zaświadczenia 01222261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 54,3% (70 wyników pozytywnych na 129 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 42,9% (73 wyniki pozytywne na 170 podejść do egzaminu)

3. „ELITE” – Artur Olszewski: kat. B – Nr zaświadczenia 01022261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 51,8% (57 wyników pozytywnych na 110 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 37,5% (57 wyników pozytywnych na 152 podejścia do egzaminu)

4. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B – Nr zaświadczenia 00672261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 50,0% (54 wyniki pozytywne na 108 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,1% (43 wyniki pozytywne na 126 podejść do egzaminu)

5. „DELTA”- Tomasz Dobek: kat. B- Nr zaświadczenia 01572261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 51,3% (40 wyników pozytywnych na 78 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 33,3% (44 wyniki pozytywne na 132 podejścia do egzaminu)

6. „SUPEROSK.PL SP. Z O.O.” - kat. B- Nr zaświadczenia 01592261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 46,9% (52 wyniki pozytywne na 98 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 31,1% ( 37 wyników pozytywnych na 119 podejść do egzaminu)

7. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B – Nr zaświadczenia 00152261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 45,8% (44 wyniki pozytywne na 96 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 25,0% (33 wyniki pozytywne na 132 podejścia do egzaminu)

8. „ARTOM” –Tomasz Jerenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00592261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 44,5% (53 wyniki pozytywne na 119 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 21,7% (39 wyników pozytywnych na 180 podejść do egzaminu)

9. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00532261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 43,2% (35 wyników pozytywnych na 81 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 20,6% (22 wyniki pozytywne na 107 podejść do egzaminu)


II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B – Nr zaświadczenia 01422261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 62,5% (60 wyników pozytywnych na 96 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 54,5% (54 wyników pozytywnych na 99 podejść do egzaminu)

2. „ZIELONY LISTEK” - Teresa Chalimoniuk: kat. B- Nr zaświadczenia 01632261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 47,5% (29 wyników pozytywnych na 61 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 51,8% ( 29 wyników pozytywnych na 56 podejść do egzaminu)

3. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B- Nr zaświadczenia 00192261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 42,9% (36 wyników pozytywnych na 84 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 39,1% ( 34 wyniki pozytywne na 87 podejść do egzaminu)

4. Andrzej Przytuła – kat. B – Nr zaświadczenia 00792261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 44,1% (26 wyników pozytywnych na 59 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 37,1% (26 wyników pozytywnych na 70 podejść do egzaminu)

5. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00912261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 43,8% (28 wyników pozytywnych na 117 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,7% (33 wyniki pozytywne na 95 podejść do egzaminu)

6. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B – Nr zaświadczenia 01202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 60,0% (15 wyników pozytywnych na 25 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,5% (19 wyników pozytywnych na 55 podejść do egzaminu)

7. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B – Nr zaświadczenia 00352261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,2% (32 wyniki pozytywne na 86 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,4% (33 wyniki pozytywne na 96 podejść do egzaminu)

8. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B – Nr zaświadczenia 00082261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 36,8% (25 wynikiów pozytywnych na 68 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 32,8% ( 21 wyników pozytywnych na 64 podejścia do egzaminu)

9. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01382261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 39,5% (34 wyniki pozytywne na 86 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 32,6% (31 wyników pozytywnych na 95 podejść do egzaminu)

10. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B – Nr zaświadczenia 00842261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 45,7% (21 wyników pozytywnych na 46 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 30,1% (22 wyniki pozytywne na 73 podejścia do egzaminu)

11. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B- Nr zaświadczenia 00052261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 47,6% (20 wyników pozytywnych na 42 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 26,8% (19 wyników pozytywnych na 71 podejść do egzaminu)


III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „MAX” – Kajetan Banaszewski: kat. B – Nr zaświadczenia 01462261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 25,0% (4 wyniki pozytywne na 16 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 75,0% (6 wyników pozytywnych na 8 podejść do egzaminu)

2. „OKEY” – Andrzej Pasek: kat. B – Nr zaświadczenia 01622261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 100% (4 wyniki pozytywne na 4 podejście do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 57,1% (8 wyników pozytywnych na 14 podejść do egzaminu)

3. „PIĄTY BIEG” – Mikołaj Cimaszkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01562261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 39,1% (18 wyników pozytywnych na 46 podejść do egzaminu)
Poziom z egzaminu praktycznego = 55,6% ( 20 wyników pozytywnych na 36 podejść do egzaminu)

4. „DELTA PLUS” – Tomasz Żabicki: kat. B – Nr zaświadczenia 01412261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 53,5% (23 wyniki pozytywne na 43 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 45,8% (22 wyniki pozytywne na 48 podejść do egzaminu)

5. „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01282261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 50,0% (13 wyników pozytywnych na 26 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 45,5% (15 wyników pozytywnych na 33 podejścia do egzaminu)

6. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B- Nr zaświadczenia 00142261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 77,8% ( 14 wyników pozytywnych na 18 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 44,7% (17 wyników pozytywnych na 38 podejść do egzaminu)

7. „START” – Andrzej Klimek: kat. B –Nr zaświadczenia 00542261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 29,7% (11 wyników pozytywnych na 37 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 40,0% ( 14 wyników pozytywnych na 35 podejść do egzaminu)

8. „ZEBRA” – Joanna Zawierzeniec: kat. B – Nr zaświadczenia 01552261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 75,0% (9 wyników pozytywnych na 12 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 39,1% (9 wyników pozytywnych na 23 podejścia do egzaminu)

9. ASTER - Ewa Filiks: kat. B- Nr zaświadczenia 01602261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 39,3% (11 wyników pozytywnych na 28 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 31,6% (12 wyników pozytywnych na 38 podejść do egzaminu)

10. JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B – Nr zaświadczenia 01352261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 55,6% (5 wyników pozytywnych na 9 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 31,3% (5 wyników pozytywnych na 16 podejść do egzaminu)

11. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B – Nr zaświadczenia 00812261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 36,4% (12 wyników pozytywnych na 33 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 30,6% (11 wyników pozytywnych na 36 podejść do egzaminu)

12. „MORENA” - Wiesław Lewandowski: kat. B- Nr zaświadczenia 01472261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 43,8% (7 wyników pozytywnych na 16 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 30,0% ( 6 wyników pozytywnych na 20 podejść do egzaminu)

13. „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B- Nr zaświadczenia 00432261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 70,6% (12 wyników pozytywnych na 12 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 28,6% (8 wyników pozytywnych na 28 podejść do egzaminu)

14. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B- Nr zaświadczenia 00632261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,0% (10 wyników pozytywnych na 27 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 27,3% ( 9 wyników pozytywnych na 33 podejścia do egzaminu)

15. „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B- Nr zaświadczenia 00202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 17,5% (10 wyników pozytywnych na 57 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 27,8% (5 wyników pozytywnych na 18 podejść do egzaminu)

16. „AUTO BAKAŁARZ” – Józef Lesiak: kat. B – Nr zaświadczenia 00832261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 22,2% (2 wyniki pozytywne na 9 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 16,7% ( 2 wyniki pozytywne na 12 podejść do egzaminu)

 

II półrocze 2014 - Pobierz w formacie *.doc (WORD)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE 
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH


UZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2014 r.


• W II półroczu 2014 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów  teoretycznych ukształtował się na poziomie:  47,6% w zakresie prawa jazdy kategorii B, natomiast średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie:  33,4% w zakresie prawa jazdy kategorii B. 

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za  okres II półrocza 2014 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w okresie II półrocza 2014 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.


I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów  praktycznych ponad  200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B   
 

1. „AS” – Izabela Dymkowska: kat. B – Nr zaświadczenia  01612261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego  = 58,0%  (196 wyników pozytywnych  na 338 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu  praktycznego  =  46,9 %  (160  wyników pozytywnych   na  341  podejść do egzaminu)

2.  GD PRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00972261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 54,7% (127 wyników  pozytywnych na 232  podejść do egzaminu)
Poziom    zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  43,2 %  (134 wyniki pozytywne  na  310  podejść do egzaminu)

3. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B  - Nr zaświadczenia 00932261
Poziom zdawalności  z egzaminu teoretycznego  =  53,6%  (148 wyników  pozytywnych  na 276  podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności  z egzaminu  praktycznego  =  41,5 %  (137   wyników pozytywnych  na  330  podejść do egzaminu)


4. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B – Nr zaświadczenia 01252261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 69,2% (92 wyniki  pozytywne na 133 podejścia do egzaminu)
Poziom    zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  41,4 %   (89 wyników pozytywnych  na  215  podejść do egzaminu)


5.  SPEED – Janusz Opiela: kat. B – Nr zaświadczenia 001002261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego  = 49,3%  (110 wyników  pozytywnych na 223 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności  z egzaminu  praktycznego  =  36,5 %  (89 wyników pozytywnych  na  244  podejść do egzaminu)

6. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B – Nr zaświadczenia         00182261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 45,1% (115 wyników  pozytywnych na 255 podejść do egzaminu)
Poziom    zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  32,4 %   (94 wyniki pozytywne  na  290 podejść do egzaminu)

7. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00802261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 46,6% (76 wyników  pozytywnych  na 163 podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  28,7% (62 wyniki  pozytywne  na  216  podejść do egzaminu)

8.  „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00062261
Poziom zdawalności  z egzaminu teoretycznego  = 51,6%  (143 wyniki  pozytywne  na 277 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności  z egzaminu  praktycznego  =  27,3 %  ( 109 wyników pozytywnych  na  400  podejść do egzaminu)

9. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B – Nr zaświadczenia 00852261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  48,4% (74 wyniki  pozytywne  na 153  podejścia do egzaminu)
Poziom   zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  26,7% (59  wyników pozytywnych  na  221  podejść do egzaminu)

10. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B- Nr zaświadczenia 00742261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 54,2% (83 wyniki  pozytywne  na 153 podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  25,2% (53 wyniki  pozytywne  na  210  podejść do egzaminu)

11. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B – Nr zaświadczenia 00352261
 Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  32,4%  (67  wyników  pozytywnych  na 207  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  22,1%  (47 wyników  pozytywnych  na  213  podejść   do egzaminu)

 

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów  praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

 1. OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B – Nr zaświadczenia 01422261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 53,3% (56 wyników  pozytywnych na 105  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  52,7% (58 wyników pozytywnych  na  110  podejść do egzaminu)

2. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B- Nr zaświadczenia 01222261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 63,8% (81 wyników  pozytywnych na 127 podejść do egzaminu)
Poziom    zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  37,5 %   (72 wyniki pozytywne  na  192  podejścia do egzaminu)

3. „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00592261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 50,4% (61 wyników  pozytywnych na 121  podejść do egzaminu)
Poziom   zdawalności z   egzaminu    praktycznego  =  34,7% (52 wyniki pozytywne  na  150 podejść do egzaminu)

4. „ELITE” – Artur Olszewski: kat. B – Nr zaświadczenia 01022261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  57,3%  (59 wyników pozytywnych  na  103 podejścia do egzaminu)
Poziom   zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  33,3%  (51 wyników  pozytywnych  na  153  podejścia  do egzaminu)

5.  „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00912261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  44,4%  (52  wyniki pozytywne na 117  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  32%  (40  wyników  pozytywnych  na  125  podejść  do egzaminu)

6. „DELTA”- Tomasz Dobek: kat. B- Nr zaświadczenia 01572261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  42,6%  (55  wyników  pozytywnych  na 129  podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  30,9%  (46  wyników  pozytywnych  na  149  podejść  do egzaminu)

7. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B – Nr zaświadczenia 00672261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 51,6% (49 wyników  pozytywnych  na 95  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29,4% (40 wyników  pozytywnych  na  136  podejść do egzaminu)

8. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B – Nr zaświadczenia 00152261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 43,5% (47 wyników  pozytywnych  na 108  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29,3% (41  wyników  pozytywnych  na  140  podejść  do egzaminu)

9. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00532261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  42,4%  (42 wyniki  pozytywne na  99 podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29,3%  (34 wyniki  pozytywne  na  116  podejść  do egzaminu)

10. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01382261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 36,7% (47 wyników  pozytywnych na 128 podejść do egzaminu)
Poziom   zdawalności z   egzaminu    praktycznego  =  27,7% (38 wyników  pozytywnych  na  137  podejść do egzaminu)

11. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00222261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  39,9%  (57 wyników pozytywnych  na 143  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  26,7%  (47  wyników  pozytywnych  na  176  podejść  do egzaminu)

12. „DELTA PLUS” – Tomasz Żabicki: kat. B – Nr zaświadczenia 01412261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  50,9%  (29 wyników pozytywnych  na 57  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  26,1%  (29  wyników pozytywnych  na  111 podejść  do egzaminu)

 

III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B- Nr zaświadczenia 00192261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =   37,6%  (32  wyniki  pozytywne  na 85 podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  40,5%  ( 32  wyniki  pozytywne  na  79  podejść  do egzaminu)

2. Andrzej Przytuła – kat. B – Nr zaświadczenia 00792261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  40,7%  (35 wyników  pozytywnych  na 86  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  39,5%  (30  wyników  pozytywnych  na  76   podejść  do egzaminu)

3. „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01282261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  54,5%  (30  wyników  pozytywnych  na  55  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  34,9%  (22 wyniki  pozytywne  na  63  podejścia  do egzaminu)

6. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B- Nr zaświadczenia 00052261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  46,8%  (29  wyników pozytywnych  na  62 podejścia do egzaminu)
Poziom   zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  31,3%  (21 wyników  pozytywnych  na  67  podejść  do egzaminu)

7. „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B- Nr zaświadczenia 00432261
 Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  59,5%  (22  wyniki  pozytywne  na  37  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29,5%  (18  wyników pozytywnych  na  61  podejść  do egzaminu)

8. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B – Nr zaświadczenia 01202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  55,8%  (24 wyniki  pozytywne  na  43   podejścia  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29%  (18 wyników  pozytywnych  na  62  podejścia do egzaminu)

9. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B – Nr zaświadczenia 00082261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  26,2%  (22  wyniki  pozytywne  na  84  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  28,8%  ( 15 wyników pozytywnych  na  52  podejścia  do egzaminu)

10. „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B- Nr zaświadczenia 00202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  21,1%  (12  wyników pozytywnych  na 57  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  24%  (12 wyników pozytywnych  na  50  podejść  do egzaminu)

11. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B- Nr zaświadczenia 00142261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  37,7%  ( 20 wyników  pozytywnych  na  53  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  23,6%  (13  wyników pozytywnych  na  55  podejść  do egzaminu)

12. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B – Nr zaświadczenia 00842261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  29,1%  (23  wyniki  pozytywne  na  79  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  16,1%  (14 wyników  pozytywnych  na  87 podejść   do egzaminu)

 

IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „ZIELONY LISTEK”  - Teresa Chalimoniuk: kat. B- Nr zaświadczenia 01632261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  50%  (10 wyników  pozytywnych  na  20  podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  63,6%  (  7 wyników pozytywnych  na  11  podejść  do egzaminu)

2. „PIĄTY BIEG” – Mikołaj Cimaszkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01562261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  35,9 %  (23  wyniki   pozytywne na  64  podejścia  do egzaminu)
Poziom    z   egzaminu    praktycznego  =  52,6%  (  20 wyników  pozytywnych  na  38  podejść  do egzaminu)

3. P.U.H. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B – Nr zaświadczenia 00212261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  41%  (16  wyników  pozytywnych  na 39  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  44,4%  (16  wyników  pozytywnych  na  36  podejść  do egzaminu)

4. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B- Nr zaświadczenia 00632261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  45,8%  (11 wyników  pozytywnych  na  24   podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  41,9%  ( 13 wyników  pozytywnych  na  31  podejść  do egzaminu)

5. „OKEY” – Andrzej Pasek: kat. B – Nr zaświadczenia 01622261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  100%  (1 wynik  pozytywny na  1  podejście do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  37,5%  (3 wyniki  pozytywne  na  8  podejść  do egzaminu)

6. „ZEBRA” – Joanna Zawierzeniec: kat. B – Nr zaświadczenia 01552261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  52,6%  (10  wyników  pozytywnych  na  19  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  36%  (9 wyników pozytywnych  na  25  podejść  do  egzaminu)

7. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B – Nr zaświadczenia   00812261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  47,1%  (16 wyników  pozytywnych  na  34   podejścia  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  = 30,4 %  (14  wyników  pozytywnych  na  46 podejść  do egzaminu)

8. ASTER  - Ewa Filiks: kat. B- Nr zaświadczenia 01602261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  29,6%  (8 wyników  pozytywnych  na  27  podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29,4%  ( 5 wyników pozytywnych  na  17 podejść  do egzaminu)

9. „MAX” – Kajetan Banaszewski: kat. B – Nr  zaświadczenia 01462261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  46,2%  (6  wyników pozytywnych na 13  podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  27,8%  (5  wyników  pozytywnych  na  18  podejść  do egzaminu)

10. „START” – Andrzej Klimek: kat. B –Nr zaświadczenia 00542261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  27,9%  (12  wyników  pozytywnych  na 43  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  27,6%  ( 8 wyników  pozytywnych  na  29  podejść  do egzaminu)

11. „AUTO  BAKAŁARZ” – Józef Lesiak: kat. B – Nr zaświadczenia 00832261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  50,0%  (6 wyników   pozytywnych  na 12  podejść  do egzaminu)
Poziom zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  26,7%  ( 4  wyniki  pozytywne  na  15  podejść  do egzaminu)

12. JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B – Nr zaświadczenia 01352261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  35%  (7  wyników  pozytywnych  na  20  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  26,3%  (5   wyników pozytywnych  na  19  podejść  do egzaminu)

13. W.P.H.U. „MAXEL” – Maciej Renkiel: kat. B- Nr zaświadczenia 01532261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  50 %  (8  wyników   pozytywnych  na 16  podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  24,1%  (7 wyników pozytywnych  na  29 podejść  do egzaminu)

14. „MORENA”  - Wiesław Lewandowski: kat. B- Nr zaświadczenia 01472261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  26,7%  (4 wyniki  pozytywne  na  15 podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  23,5%  ( 4 wyniki pozytywne  na  17  podejść  do egzaminu)

 

I półrocze 2014 - Pobierz w formacie *.doc (WORD)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE 
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2014 r.

• W I półroczu 2014 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów  teoretycznych ukształtował się na poziomie:  47,7% w zakresie prawa jazdy kategorii B, natomiast średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie:  31,3% w zakresie prawa jazdy kategorii B. 

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za  okres I półrocza 2014 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w okresie I półrocza 2014 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.


I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów  praktycznych ponad  200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B   
 

1. „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B – Nr zaświadczenia  00652261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego  = 55,6%  (148 wyników pozytywnych  na 316 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu  praktycznego  =  45,9 %   (145  wyników pozytywnych   na  316  podejść do egzaminu)

2.  GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00972261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 51,2% (132 wyniki  pozytywne na 258  podejścia do egzaminu)
Poziom    zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  38,0 %  (111 wyników pozytywnych  na  292  podejścia do egzaminu)

3.    EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B  - Nr zaświadczenia 00932261
Poziom zdawalności  z egzaminu teoretycznego  =  51,2%   (205 wyników  pozytywnych  na 105   podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności  z egzaminu  praktycznego  =  36,1 %  (92   wyniki pozytywne  na  255  podejść do egzaminu)

4. SPEED – Janusz Opiela: kat. B – Nr zaświadczenia 001002261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego  = 51,5%  (120 wyników  pozytywnych na 233 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności  z egzaminu  praktycznego  =  30,0 %  (107 wyników pozytywnych  na  357  podejść do egzaminu)


5. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00062261
Poziom zdawalności  z egzaminu teoretycznego  = 39,3%  (97 wyników  pozytywnych  na 247  podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności  z egzaminu  praktycznego  =  28,0 %  ( 101 wyników pozytywnych  na  367  podejść do egzaminu)

6. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B – Nr zaświadczenia 00182261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 45,0% (76 wyników  pozytywnych na 169 podejść do egzaminu)
Poziom    zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  27,2 %   (69 wyników pozytywnych  na  254 podejść do egzaminu)


II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów  praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B – Nr zaświadczenia 01252261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 58,2% (78 wyników  pozytywnych na 134 podejścia do egzaminu)
Poziom    zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  42,8 %   (62 wyniki pozytywne  na  145  podejść do egzaminu)

2.  „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00912261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  44,3%  (39  wyników  pozytywnych  na 88  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  32,4%  (33  wyniki  pozytywne  na  102  podejścia  do egzaminu)

3. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B – Nr zaświadczenia 00152261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 45,0% (50 wyników  pozytywnych  na 111  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29,5% (41  wyników  pozytywnych  na  139  podejść  do egzaminu)

4. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B- Nr zaświadczenia 01222261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 48,5% (47 wyników  pozytywnych na 97 podejść do egzaminu)
Poziom    zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  28,8 %   (38 wyników pozytywnych  na  132  podejścia do egzaminu)

5. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B – Nr zaświadczenia 00852261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  37,7% (46 wyników   pozytywnych  na 122  podejścia do egzaminu)
Poziom   zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  27,2% (37  wyników pozytywnych  na  136  podejść do egzaminu)


6. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01382261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 36,5% (54 wyniki  pozytywne  na 148 podejść do egzaminu)
Poziom   zdawalności z   egzaminu    praktycznego  =  26,3% (49 wyników  pozytywnych  na  186  podejść do egzaminu)

7. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B – Nr zaświadczenia 00672261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 57,3% (47 wyników  pozytywnych  na 82  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  26,2% (45 wyników  pozytywnych  na  172  podejścia do egzaminu)

8. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00802261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 33,6% (42  wyniki  pozytywne  na 125 podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  25,5% (36 wyników  pozytywnych  na  141  podejść do egzaminu)

9. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B- Nr zaświadczenia 00742261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 35,7% (46 wyników  pozytywnych  na 129 podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  21,4% (40 wyników  pozytywnych  na  187  podejść do egzaminu)

10.  „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00222261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  45,8%  (33 wyniki pozytywne  na 72  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  19,2%  (23  wyniki  pozytywne  na  120   podejść  do egzaminu)


III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1.  „ELITE” – Artur Olszewski: kat. B – Nr zaświadczenia 01022261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  39,1%  (27 wyników pozytywnych  na  69 podejść do egzaminu)
Poziom   zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  50,8%  (32  wyniki  pozytywne  na  63   podejścia  do egzaminu)

2.    OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B – Nr zaświadczenia 01422261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 36,4% (39 wyników  pozytywnych na 107  podejść do egzaminu)
Poziom    z   egzaminu    praktycznego  =  43,4% (43 wyniki pozytywne  na  99  podejść do egzaminu)

3.  „DELTA”- Tomasz Dobek: kat. B- Nr zaświadczenia 01572261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  52,8%  (47  wyników  pozytywnych  na 89   podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  42,6%  (40  wyników  pozytywny  na  94  podejścia  do egzaminu)

4. .„ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00592261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 40,4% (40 wyników  pozytywnych na 99  podejść do egzaminu)
Poziom   zdawalności z   egzaminu    praktycznego  =  42,4% (42 wyniki pozytywne  na  99 podejść do egzaminu)

5.  „PIĄTY BIEG” – Mikołaj Cimaszkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01562261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  55,8 %  (24  wyniki   pozytywne na  43  podejścia  do egzaminu)
Poziom    z   egzaminu    praktycznego  =  38,2%  ( 21 wyników  pozytywnych  na  55  podejść  do egzaminu)

1. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B – Nr zaświadczenia 01202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  55,3%  (21 wyników  pozytywnych  na  38   podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  35,8%  (19 wyników  pozytywnych  na  53  podejścia do egzaminu)

7. „ZIELONY LISTEK”  - Waldemar Więcławski: kat. B- Nr zaświadczenia 01582261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  64,3%  (27 wyników  pozytywnych  na  42  podejścia  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  32,8%  (  19 wyników pozytywnych  na  58  podejść  do egzaminu)

8. Andrzej Przytuła – kat. B – Nr zaświadczenia 00792261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  24,4%  (21 wyników  pozytywnych  na 86  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  31,6%  (18  wyników  pozytywnych  na  57   podejść  do egzaminu)

9. KATE PROFESJONALNE SZKOLENIE – Katarzyna Gierszewska: kat. B- Nr zaświadczenia 01502261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  40,0%  (20  wyników  pozytywnych  na  50  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29,4%  (15  wyników  pozytywnych  na  51  podejść  do egzaminu)

10.  „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B- Nr zaświadczenia 00052261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  28,4%  (19  wyników pozytywnych  na  67 podejść do egzaminu)
Poziom   zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  25,0%  (16  wyników  pozytywnych  na  64  podejścia  do egzaminu)

11. „DELTA PLUS” – Tomasz Żabicki: kat. B – Nr zaświadczenia 01412261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  46,3%  (31 wyników pozytywnych  na 67  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  25,0%  (22  wyniki pozytywne  na  88  podejść  do egzaminu)

12.  „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00532261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  47,7%  (21  wyników  pozytywnych  na  44  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  23,3%  (17 wyników  pozytywnych  na  73  podejścia  do egzaminu)

13. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B – Nr zaświadczenia 00842261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  33,3%  (15  wyników  pozytywnych  na  45  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  25,4%  (17 wyników  pozytywnych  na  67 podejść   do egzaminu)

IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „MAX” – Kajetan Banaszewski: kat. B – Nr  zaświadczenia 01462261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  40,0%  (2  wyniki pozytywne na 5  podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  100,0%  (2  wyniki  pozytywne  na  2  podejścia  do egzaminu)


2.  „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B- Nr zaświadczenia 00202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  40,0%  (6  wyników pozytywnych  na 15  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  40,0%  (6 wyników pozytywnych  na  15  podejść  do egzaminu)

3. „AUTO  BAKAŁARZ” – Józef Lesiak: kat. B – Nr zaświadczenia 00832261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  50,0%  (2  wyniki   pozytywne na 4  podejścia  do egzaminu)
Poziom zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  40,0%  ( 2  wyniki  pozytywne  na  5  podejść  do egzaminu)

4. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B – Nr zaświadczenia 00352261
 Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  29,7%  (19  wyników  pozytywnych  na 64  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  37,5%  (18 wyników  pozytywnych  na  48  podejść   do egzaminu)

5.  „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01282261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  37,2%  (16  wyników  pozytywnych  na  43  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  32,5%  (13 wyników  pozytywnych  na  40  podejść  do egzaminu)

6. P.U.H. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B – Nr zaświadczenia 00212261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  40,0%  (16  wyników  pozytywnych  na 20  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  32,0%  (16  wyników  pozytywnych  na  50  podejść  do egzaminu)

7. „START” – Andrzej Klimek: kat. B –Nr zaświadczenia 00542261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  28,0%  (7  wyników  pozytywnych  na 25   podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności   z   egzaminu    praktycznego  =  32,0%  ( 8 wyników  pozytywnych  na  25  podejść  do egzaminu)

8. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B – Nr zaświadczenia   00812261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  44,1%  (15 wyników  pozytywnych  na  34   podejścia  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  = 29,8 %  (14  wyników  pozytywnych  na  47 podejść  do egzaminu)

9.  „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B – Nr zaświadczenia 00082261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  16,0%  (8  wyników  pozytywnych  na  50  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  29,0%  ( 9 wyników pozytywnych  na  31  podejść  do egzaminu)

10.  W.P.H.U. „MAXEL” – Maciej Renkiel: kat. B- Nr zaświadczenia 01532261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  35,0 %  (14  wyników   pozytywnych  na 40  podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  27,3%  (12 wyników pozytywnych  na  44 podejścia  do egzaminu)

11.  „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B- Nr zaświadczenia 00432261
 Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  46,2%  (12  wyników  pozytywnych  na  26  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  22,5%  (9  wyników pozytywnych  na  40  podejść  do egzaminu)

12.  „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B- Nr zaświadczenia 00632261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  47,8%  (11 wyników  pozytywnych  na  23   podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  22,2%  ( 6 wyników  pozytywnych  na  27  podejść  do egzaminu)


13. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B- Nr zaświadczenia 00142261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  38,2%  ( 13 wyników  pozytywnych  na  34  podejścia do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  22,2%  (10  wyników pozytywnych  na  45  podejść  do egzaminu)

14. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B- Nr zaświadczenia 00192261P
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =   38,9%  (7  wyników  pozytywnych  na 18 podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  20,0%  ( 9  wyników  pozytywnych  na  45  podejść  do egzaminu)

15. „ZEBRA” – Joanna Zawierzeniec: kat. B – Nr zaświadczenia 01552261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  30,8%  (4  wyniki  pozytywne na  13  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  16,7%  (3  wyniki pozytywne  na  18  podejść  do  egzaminu)

16.  „MIRAFIORI” – Michał Zinczuk: kat. B- Nr zaświadczenia 00732261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  100,0%  (1  wynik  pozytywny  na  1  podejście  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  16,7%  (1  wynik pozytywny  na  6  podejść  do egzaminu)

17.  JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B – Nr zaświadczenia 01352261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  41,7%  (5  wyników  pozytywnych  na  12  podejść do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  15,2%  (5   wyników pozytywnych  na  33  podejścia  do egzaminu)

18. „MORENA”  - Wiesław Lewandowski: kat. B- Nr zaświadczenia 01472261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  50,0%  (8 wyników  pozytywnych  na  16  podejść  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  13,2%  ( 5 wyników pozytywnych  na  38  podejść  do egzaminu)

19.  ASTER  - Ewa Filiks: kat. B- Nr zaświadczenia 01602261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego =  0,0%  (0 wyników  pozytywnych  na  1  podejście  do egzaminu)
Poziom  zdawalności  z   egzaminu    praktycznego  =  0,0%  ( 0 wyników pozytywnych  na  0 podejść  do egzaminu)

II półrocze 2013 - Pobierz w formacie *.doc (WORD)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2013 r.

• w II półroczu 2013 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów teoretycznych ukształtował się na poziomie: 41,9% a praktycznych ukształtował się na poziomie 32,8 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres II półrocza 2013 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w okresie II półrocza 2013 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

1. „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00652261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 56,3% (162 wyniki pozytywne na 288 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 50,7 % (143 wyniki pozytywne na 282 podejścia do egzaminu)

2. GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00972261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 53,5% (76 wyników pozytywnych na 142 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 47,8 % (75 wyników pozytywnych na 157 podejść do egzaminu)

3. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B- Nr zaświadczenia 01222261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 46,2% (55 wyników pozytywnych na 119 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 39,6 % (42 wyniki pozytywne na 106 podejść do egzaminu)

4. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B – Nr zaświadczenia 01252261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 43,4% (59 wyników pozytywnych na 136 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 38,4 % (53 wyniki pozytywne na 138 podejść do egzaminu)

5. OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B – Nr zaświadczenia 01422261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 52,0% (79 wyników pozytywnych na 152 podejścia do egzaminu)
Poziom z egzaminu praktycznego = 36,6% (68 wyników pozytywnych na 186 podejść do egzaminu)

6. SPEED – Janusz Opiela: kat. B – Nr zaświadczenia 001002261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,9% (113 wyników pozytywnych na 298 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 36,1 % (107 wyników pozytywnych na 296 podejść do egzaminu

7. .„ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00592261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 43,5% (54 wyniki pozytywne na 124 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 35,7% (46 wyników pozytywnych na 129 podejść do egzaminu)

8. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B – Nr zaświadczenia 00852261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,3% (41 wyników pozytywnych na 110 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,7% (35 wyników pozytywnych na 101 podejść do egzaminu)

9. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00062261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 49,3% (187 wyników pozytywnych na 379 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 32,1 % (152 wyniki pozytywne na 474 podejścia do egzaminu)

10. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B - Nr zaświadczenia 00932261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 42,2% (116 wyników pozytywnych na 275 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 30,2 % (104 wyniki pozytywne na 344 podejścia do egzaminu)

11. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B – Nr zaświadczenia 00182261 + POŚWIADCZENIE
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 47,2% (85 wyników pozytywnych na 180 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 31,9 % (75 wyników pozytywnych na 235 podejść do egzaminu)

12. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B – Nr zaświadczenia 00672261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 50,0% (56 wyników pozytywnych na 112 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 28,9% (44 wyniki pozytywne na 152 podejścia do egzaminu)

13. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B- Nr zaświadczenia 00742261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 46,1% (59 wyników pozytywnych na 128 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 28,2% (51 wyników pozytywnych na 181 podejść do egzaminu)

14. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00802261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 32,4% (60 wyników pozytywnych na 185 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 27,0% (47 wyników pozytywnych na 174 podejścia do egzaminu)

15. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01382261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 45,0% (58 wyników pozytywnych na 129 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 24,5% (37 wyników pozytywnych na 151 podejść do egzaminu)

16. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B – Nr zaświadczenia 00152261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 34,9% (51 wyników pozytywnych na 146 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 22,7% (39 wyników pozytywnych na 172 podejścia do egzaminu)

17. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00222261 + POŚWIADCZENIE
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,5% (30 wyników pozytywnych na 80 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 22,1% (27 wyników pozytywnych na 122 podejścia do egzaminu)


I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „ELITE” – Artur Olszewski: kat. B – Nr zaświadczenia 01022261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 48,5% (32wyniki pozytywne na 66 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 41,0% (32 wyniki pozytywne na 78 podejść do egzaminu)

2. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B – Nr zaświadczenia 00912261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,3% (38 wyników pozytywnych na 102 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 38,4% (33 wyniki pozytywne na 86 podejść do egzaminu)

3. P.U.H. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B – Nr zaświadczenia 00212261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 31,3% (20 wyników pozytywnych na 64 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 34,5% (19 wyników pozytywnych na 55 podejść do egzaminu)

4. „DELTA PLUS” – Tomasz Żabicki: kat. B – Nr zaświadczenia 01412261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,2% (32 wyniki pozytywne na 86 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 30,7% (31 wyników pozytywnych na 101 podejść do egzaminu)

5. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B- Nr zaświadczenia 00052261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 50,0% (24 wyniki pozytywne na 48 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 26,0% (20 wyników pozytywnych na 77 podejść do egzaminu)

6. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B – Nr zaświadczenia 00352261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 19,0% (16 wyników pozytywnych na 53 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 20,8% (11 wyników pozytywnych na 53 podejścia do egzaminu)

7. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B – Nr zaświadczenia 00532261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 33,9% (19 wyników pozytywnych na 56 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 21,2% (12 wyników pozytywnych na 61 podejść do egzaminu)

8. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B – Nr zaświadczenia 00842261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 27,5% (19 wyników pozytywnych na 69 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 17,6% (12 wyników pozytywnych na 68 podejść do egzaminu)

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „MAX” – Kajetan Banaszewski: kat. B – Nr zaświadczenia 01462261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 40,0% (2 wyniki pozytywne na 5 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 100,0% (2 wyniki pozytywne na 2 podejścia do egzaminu)

2. „DELTA”- Tomasz Dobek: kat. B- Nr zaświadczenia 01572261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 14,3% (1 wynik pozytywny na 7 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 100,0% (1 wynik pozytywny na 1 podejście do egzaminu)

3. „AUTO BAKAŁARZ” – Józef Lesiak: kat. B – Nr zaświadczenia 00832261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 0,0% (0 wyników pozytywny na 6 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 100,0% (1 wynik pozytywny na 1 podejście do egzaminu)

4. „PIĄTY BIEG” – Mikołaj Cimaszkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01562261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 100 % (4 wyniki pozytywne na 4 podejścia do egzaminu)
Poziom z egzaminu praktycznego = 50,0% (3 wyniki pozytywne na 6 podejść do egzaminu)

5. W.P.H.U. „MAXEL” – Maciej Renkiel: kat. B- Nr zaświadczenia 01532261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 31,3 % (5 wyników pozytywnych na 16 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 50,0% (3 wyniki pozytywne na 6 podejść do egzaminu)

6. Andrzej Przytuła – kat. B – Nr zaświadczenia 00792261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 31,3% (20 wyników pozytywnych na 64 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 47,5% (19 wyników pozytywnych na 40 podejść do egzaminu)

7. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Sp. z o.o.: kat. B- Nr zaświadczenia 00102261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 14,3% (1 wynik pozytywny na 7 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 42,9% (3 wyniki pozytywne na 7 podejść do egzaminu)

8. „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B – Nr zaświadczenia 01282261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 63,6% (7 wyników pozytywnych na 11 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 40,0% (6 wyników pozytywnych na 15 podejść do egzaminu)

9. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B- Nr zaświadczenia 00192261 + POŚWIADCZENIE
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 35,6% (16 wyników pozytywnych na 45 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 39,6% (19 wyników pozytywnych na 48 podejść do egzaminu)

10. KATE PROFESJONALNE SZKOLENIE – Katarzyna Gierszewska: kat. B- Nr zaświadczenia 01502261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 25,9% (15 wyników pozytywnych na 58 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 37,1% (13 wyników pozytywnych na 35 podejść do egzaminu)

11. „START” – Andrzej Klimek: kat. B –Nr zaświadczenia 00542261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 24,5% (13 wyników pozytywnych na 53 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 35,6% (16 wyników pozytywnych na 45 podejść do egzaminu)

12. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B – Nr zaświadczenia 00812261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 52,4% (11 wyników pozytywnych na 21 podejść do egzaminu) Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 33,3% (9 wyników pozytywnych na 27 podejść do egzaminu)

13. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B – Nr zaświadczenia 01202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 61,5% (16 wyników pozytywnych na 26 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 32,6% (14 wyników pozytywnych na 43 podejścia do egzaminu)

14. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B- Nr zaświadczenia 00632261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 41,4% (12 wyników pozytywnych na 29 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 30,8% (12 wyników pozytywnych na 39 podejść do egzaminu)

15. „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B- Nr zaświadczenia 00202261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 37,5% (6 wyników pozytywnych na 16 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 27,8% (5 wyników pozytywnych na 18 podejść do egzaminu)

16. „ZEBRA” – Joanna Zawierzeniec: kat. B – Nr zaświadczenia 01552261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 66,7% (2 wyniki pozytywne na 3 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 25,0% (1 wynik pozytywny na 4 podejścia do egzaminu)

17.„ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B- Nr zaświadczenia 00142261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 32,1% (17 wyników pozytywnych na 53 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 24,3% (9 wyników pozytywnych na 37 podejść do egzaminu)

18. „MIRAFIORI” – Michał Zinczuk: kat. B- Nr zaświadczenia 00732261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 44,4% (12 wyników pozytywnych na 27 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 24,0% (6 wyników pozytywnych na 25 podejść do egzaminu)

19. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B – Nr zaświadczenia 00082261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 25,4% (16 wyników pozytywnych na 63 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 22,0% (9 wyników pozytywnych na 41 podejść do egzaminu)

20. „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B- Nr zaświadczenia 00432261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 26,7% (8 wyników pozytywnych na 30 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 18,8% (6 wyników pozytywnych na 32 podejścia do egzaminu)

21.„MORENA” - Wiesław Lewandowski: kat. B- Nr zaświadczenia 01472261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 39,1% (9 wyników pozytywnych na 23 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 16,0% (4 wyniki pozytywne na 25 podejść do egzaminu)

22. JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B – Nr zaświadczenia 01352261
Poziom zdawalności z egzaminu teoretycznego = 41,7% (5 wyników pozytywnych na 12 podejść do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego = 15,2% (5 wyników pozytywnych na 33 podejścia do egzaminu)
I półrocze 2013 - Pobierz w formacie *.pdf (Adobe Reader)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2013 r.

• w I półroczu 2013 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 29,7 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres I półrocza 2013 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu praktycznego w okresie I półrocza 2013 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B
poziom zdawalności = 48,4 % (187 wyników pozytywnych na 386 podejść do egzaminu)

2. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B
poziom zdawalności = 40,7 % (98 wyników pozytywnych na 241 podejść do egzaminu)

3. GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B
poziom zdawalności = 39,0 % (117 wyników pozytywnych na 300 podejść do egzaminu)


4. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B
poziom zdawalności = 38,8 % (108 wyników pozytywnych na 278 podejść do egzaminu)

5. .„ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 33,8 % (93 wyniki pozytywne na 275 podejść do egzaminu)

6. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B
poziom zdawalności = 32,9 % (81 wyników pozytywnych na 246 podejść do egzaminu)

7. OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B
poziom zdawalności = 32,9 % (94 wyniki pozytywne na 286 podejścia do egzaminu)

8. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B
poziom zdawalności = 31,8 % (145 wyników pozytywnych na 456 podejść do egzaminu)

9. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B
poziom zdawalności = 29,7 % (73 wyniki pozytywne na 246 podejść do egzaminu)

10. SPEED – Janusz Opiela: kat. B
poziom zdawalności= 29,6% (167 wyników pozytywnych na 564 podejścia do egzaminu)

11. ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B
poziom zdawalności = 28,8% (68 wyników pozytywnych na 236 podejść do egzaminu)

12. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B
poziom zdawalności= 28,5 % (214 wyników pozytywnych na 752 podejść do egzaminu)

13. DELTA – Marcin Stańczyk: kat. B
poziom zdawalności = 28,3 % (93 wyniki pozytywne na 329 podejść do egzaminu)

14. „ZIELONY LISTEK” – Żaneta Materna: kat. B
poziom zdawalności = 27,9 % (73 wyniki pozytywne na 262 podejść do egzaminu)

15. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B
poziom zdawalności = 27,6 % (99 wyników pozytywnych na 359 podejść do egzaminu)

16. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 27,5 % (110 wyników pozytywnych na 400 podejść do egzaminu)

17. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B
poziom zdawalności = 27,0 % (57 wyniki pozytywne na 211 podejścia do egzaminu)

18. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B
poziom zdawalności = 26,7 % (78 wyników pozytywnych na 292 podejść do egzaminu)

19. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B
poziom zdawalności = 26,4% (250 wyników pozytywnych na 947 podejść do egzaminu)

20. „BABSKA AKADEMIA JAZDY” – Marta Kubisiak: kat. B
poziom zdawalności = 25,4 % (68 wyników pozytywnych na 268 podejść do egzaminu)

21. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 25,3 % (57 wyników pozytywnych na 225 podejść do egzaminu)

22. „DELTA PLUS” – Tomasz Żabicki: kat. B
poziom zdawalności = 25,3 % (67 wyników pozytywnych na 265 podejść do egzaminu)

23. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B
poziom zdawalności = 24,3 % (112 wyników pozytywnych na 461 podejść do egzaminu)

24. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B
poziom zdawalności = 23,7 % (103 wyniki pozytywne na 435 podejść do egzaminu)

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. PRZYTUŁA ANDRZEJ: kat. B
poziom zdawalności = 44,6% (62 wyniki pozytywne na 139 podejścia do egzaminu)

2. P.U.H. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B
poziom zdawalności = 35,9 % (47wyników pozytywnych na 131 podejść do egzaminu)

3. PIĄTY BIEG – Andrzej Liskowacki-Sobisz: kat. B
poziom zdawalności = 34,6 % (62 wyniki pozytywne na 179 podejść do egzaminu)

4. WYŻSZA SZKOŁA JAZDY – Tomasz Arusewicz: kat. B
poziom zdawalności = 32,4 % (33 wyniki pozytywne na 102 podejścia do egzaminu)

5. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B
poziom zdawalności = 31,5 % (46 wyników pozytywnych na 146 podejść do egzaminu)

6. „MICHAŁ” – Michał Ławicki: kat. B
poziom zdawalności= 29,0% (47wyników pozytywnych na 162 podejścia do egzaminu)

7. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B
poziom zdawalności = 28,8 % (30 wyników pozytywnych na 104 podejścia do egzaminu)

8. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B
poziom zdawalności = 28,7% (33 wyników pozytywnych na 115 podejść do egzaminu)

9. PABLO – Paweł Filiks: kat. B
poziom zdawalności = 27,7 % (36 wyników pozytywnych na 130 podejść do egzaminu)

10. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B
poziom zdawalności= 26,5 % (27wyników pozytywnych na 102 podejścia do egzaminu)

11. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B
poziom zdawalności = 25,0 % (50 wyników pozytywnych na 200 podejść do egzaminu)

12. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B
poziom zdawalności = 22,2 % (36 wyników pozytywnych na 162 podejść do egzaminu)

13. „START” – Andrzej Klimek: kat. B
poziom zdawalności = 21,1 % (30 wyników pozytywnych na 142 podejścia do egzaminu)

14. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 18,0 % (32 wyniki pozytywne na 178 podejść do egzaminu)

III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B
poziom zdawalności = 37,3% (19 wyników pozytywnych na 51 podejść do egzaminu)

2. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B
poziom zdawalności = 36,8 % (28 wyników pozytywnych na 76 podejść do egzaminu)

3. „POLMOZBYT” – Władysława Najmowska: kat. B
poziom zdawalności = 30,8% (20 wyników pozytywnych na 65 podejść do egzaminu)

4. P.U. „OKEY” – Iwona Czapiewska: kat. B
poziom zdawalności = 29,3% (24 wyniki pozytywne na 82 podejścia do egzaminu)

5. JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B
poziom zdawalności = 26,8 % (22 wyniki pozytywne na 82 podejścia do egzaminu)

6. „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B
poziom zdawalności = 24,5 % (13 wyników pozytywnych na 53 podejścia do egzaminu)

7. „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B
poziom zdawalności = 24,4 % (20 wyników pozytywnych na 82 podejść do egzaminu)

8. „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 23,2 % (16 wyników pozytywnych na 69 podejść do egzaminu)

9. SZYMAŃSKI GRZEGORZ: kat. B
poziom zdawalności = 21,4 % (15 wyników pozytywnych na 70 podejść do egzaminu)

IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. W.P.H.U. „MAXEL” – Maciej Renkiel: kat. B
poziom zdawalności = 100 % (1 wynik pozytywny na 1 podejście do egzaminu)

2. HOW2DRIVE – Marcin Kalinowski: kat. B
poziom zdawalności = 81,1% (9 wyników pozytywnych na 11 podejść do egzaminu)

3. HELL’P NAUKA JAZDY – Wojciech Gregor: kat. B
poziom zdawalności = 57,1 % (4 wyniki pozytywne na 7 podejść do egzaminu)

4. „TAK” – Krzysztof Tempski: kat. B
poziom zdawalności = 38,1 % (16 wyników pozytywnych na 42 podejścia do egzaminu)

5. KATE PROFESJONALNE SZKOLENIE – Katarzyna Sikorska: kat. B
poziom zdawalności = 36,8 % (14 wyniki pozytywne na 38 podejść do egzaminu)

6. „MIRAFIORI” – Michał Zinczuk: kat. B
poziom zdawalności = 30,0 % (15 wyników pozytywnych na 50 podejść do egzaminu)

7. „MORENA” - Wiesław Lewandowski: kat. B
poziom zdawalności = 24,3% (9 wyników pozytywnych na 37 podejść do egzaminu)

8. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Sp. z o.o.: kat. B
poziom zdawalności = 20,0 % (8 wyników pozytywnych na 40 podejść do egzaminu)

9. „MAX” – Kajetan Banaszewski: kat. B
poziom zdawalności = 14,3 % (2 wyniki pozytywne na 14 podejść do egzaminu)
II półrocze 2012 - Pobierz w formacie *.pdf (Adobe Reader)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2012 r.

• w II półroczu 2012 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 26,3% w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres II półrocza 2012 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu praktycznego w okresie II półrocza 2012 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B
poziom zdawalności = 42,9% (213 wyników pozytywnych na 497 podejść do egzaminu)

2. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B
poziom zdawalności = 35,0 % (118 wyników pozytywnych na 337 podejść do egzaminu)

3. GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B
poziom zdawalności = 34,6 % (122 wyniki pozytywne na 353 podejścia do egzaminu)

4. OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B
poziom zdawalności = 32,6 % (92 wyniki pozytywne na 282 podejścia do egzaminu)

5. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B
poziom zdawalności = 32,3 % (147 wyników pozytywnych na 455 podejść do egzaminu)

6. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B
poziom zdawalności = 29,7 % (65 wyników pozytywnych na 219 podejść do egzaminu)

7. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B
poziom zdawalności = 29,3 % (80 wyniki pozytywne na 273 podejść do egzaminu)

8. „ZIELONY LISTEK” – Żaneta Materna: kat. B
poziom zdawalności = 27,8% (63 wyniki pozytywne na 227 podejść do egzaminu)

9. ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B
poziom zdawalności = 27,6% (78 wyników pozytywnych na 283 podejść do egzaminu)

10. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B
poziom zdawalności= 26,7 % (219 wyników pozytywnych na 819 podejść do egzaminu)

11. DELTA – Marcin Stańczyk: kat. B
poziom zdawalności = 26,6 % (69 wyników pozytywnych na 259 podejść do egzaminu)

12. „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 24,5 % (71 wyników pozytywnych na 290 podejść do egzaminu)

13. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B
poziom zdawalności = 24,2% (75 wyników pozytywnych na 310 podejść do egzaminu)

14. SPEED – Janusz Opiela: kat. B
poziom zdawalności= 24,0 %(121 wyników pozytywnych na 504 podejścia do egzaminu)

15. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 23,4 % (96 wyników pozytywnych na 411 podejść do egzaminu)

16. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 23,1 % (74 wyniki pozytywne na 320 podejść do egzaminu)

17. DRIFT – Piotr Jereczek: kat. B
poziom zdawalności = 23,0% (84 wyniki pozytywne na 365 podejść do egzaminu)

18. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B
poziom zdawalności = 22,2% (74 wyniki pozytywne na 333 podejść do egzaminu)

19. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B
poziom zdawalności = 21,9% (101 wyników pozytywnych na 461 podejść do egzaminu)

20. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B
poziom zdawalności = 18,4% (163 wyniki pozytywne na 887 podejść do egzaminu)

21. „BABSKA AKADEMIA JAZDY” – Marta Kubisiak: kat. B
poziom zdawalności = 17,8 % (57 wyników pozytywnych na 320 podejść do egzaminu)

22. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B
poziom zdawalności = 15,8 % (50 wyniki pozytywne na 317 podejść do egzaminu)

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. PIĄTY BIEG – Andrzej Liskowacki-Sobisz: kat. B
poziom zdawalności = 42,7 % (79 wyników pozytywnych na 185 podejść do egzaminu)

2. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B
poziom zdawalności = 36,9 % (66 wyników pozytywnych na 179 podejść do egzaminu)

3. „DELTA PLUS” – Tomasz Żabicki: kat. B
poziom zdawalności = 34,0 % (54 wyniki pozytywne na 159 podejść do egzaminu)

4. P.U.H. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B
poziom zdawalności = 32,5% (52 wyniki pozytywne na 160 podejść do egzaminu)

5. „MICHAŁ” – Michał Ławicki: kat. B
poziom zdawalności = 31,8 % (41wyników pozytywnych na 129 podejść do egzaminu)

6. PRZYTUŁA ANDRZEJ: kat. B
poziom zdawalności = 31,1% (60 wyników pozytywnych na 193 podejścia do egzaminu)

7. WYŻSZA SZKOŁA JAZDY – Tomasz Arusewicz: kat. B
poziom zdawalności = 29,3% (34 wyniki pozytywne na 116 podejść do egzaminu)

8. JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B
poziom zdawalności = 26,9% (46 wyników pozytywnych na 171 podejść do egzaminu)

9. „ALEX” – Alicja Preis: kat. B
poziom zdawalności = 26,8% (37 wyników pozytywnych na 138 podejść do egzaminu)

10. PABLO – Paweł Filiks: kat. B
poziom zdawalności = 26,7 % (48 wyników pozytywnych na 180 podejść do egzaminu)

11. P.U. „OKEY” – Iwona Czapiewska: kat. B
poziom zdawalności = 26,3% (36 wyników pozytywnych na 137 podejść do egzaminu)

12. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B
poziom zdawalności = 24,0 % (43wyniki pozytywne na 179 podejść do egzaminu)

13. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B
poziom zdawalności = 23,1 % (30 wyników pozytywnych na 130 podejść do egzaminu)

14. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B
poziom zdawalności = 21,9% (43 wyniki pozytywne na 196 podejść do egzaminu)

15. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B
poziom zdawalności = 21,6 % (30 wyników pozytywnych na 139 podejść do egzaminu)

16. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B
poziom zdawalności = 19,5 % (34 wyniki pozytywne na 174 podejścia do egzaminu)

17. „START” – Andrzej Klimek: kat. B
poziom zdawalności = 16,9 % (20 wyników pozytywnych na 118 podejść do egzaminu)

18. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 17,6 % (29 wyników pozytywnych na 165 podejść do egzaminu)

19. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B
poziom zdawalności = 12,8 % (17 wyników pozytywnych na 133 podejścia do egzaminu)

III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1„LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B
poziom zdawalności = 36,2 % (21 wyników pozytywnych na 58 podejść do egzaminu)

2. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B
poziom zdawalności = 35,6 % (26 wyników pozytywnych na 73 podejścia do egzaminu)

3. „TAK” – Krzysztof Tempski: kat. B
poziom zdawalności = 35,0 % (28 wyników pozytywnych na 80 podejść do egzaminu)

4. „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 34,7 % (26 wyników pozytywnych na 75 podejść do egzaminu)

5. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B
poziom zdawalności = 28,6 % (20 wyników pozytywnych na 70 podejść do egzaminu)

6. SZYMAŃSKI GRZEGORZ: kat. B
poziom zdawalności = 25,0 % (13 wyników pozytywnych na 52 podejścia do egzaminu)

7. W.P.H.U. „MAXEL” – Wioleta Renkiel: kat. B
poziom zdawalności = 24,7 % (18 wyników pozytywnych na 73 podejścia do egzaminu)

8. P.U. ZEBRA – Andrzej Zawierzeniec: kat. B
poziom zdawalności = 21,7 % (20 wyników pozytywne na 92 podejścia do egzaminu)

9. „MIRAFIORI” – Michał Zinczuk: kat. B
poziom zdawalności = 18,9 % (10 wyników pozytywnych na 53 podejścia do egzaminu)

10. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B
poziom zdawalności = 16,0 % (12 wyników pozytywnych na 75 podejść do egzaminu)

11. „POLMOZBYT” – Władysława Najmowska: kat. B
poziom zdawalności = 14,7% (10 wyników pozytywnych na 68 podejść do egzaminu)

IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „AUTO-REMONT” SPÓŁDZIELNIA PRACY MECH. SAMOCH.: kat. B
poziom zdawalności = 66,7 % (2 wyniki pozytywne na 3 podejścia do egzaminu)

2. AUTO BAKAŁARZ – Józef Lesiak: kat. B
poziom zdawalności = 40,0 % (12 wyników pozytywnych na 30 podejść do egzaminu)

3. „MORENA” - Wiesław Lewandowski: kat. B
poziom zdawalności = 28,6% (2 wyniki pozytywne na 7 podejść do egzaminu)

4. „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B
poziom zdawalności = 25,9 % (7 wyników pozytywnych na 27 podejść do egzaminu)

5. „POMORZE” – Roman Trzebiatowski: kat. B
poziom zdawalności = 17,6 % (6 wyników pozytywnych na 34 podejścia do egzaminu)

6. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Sp. z o.o.: kat. B
poziom zdawalności = 15,2 % (5 wyników pozytywnych na 33 podejścia do egzaminu)

7. „ZA KIEROWNICĄ” – Marian Brożek: kat. B
poziom zdawalności = 15,0 % (6 wyników pozytywnych na 40 podejść do egzaminu)

8. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO: kat. B
poziom zdawalności = 5,7 % (2 wyniki pozytywne na 35 podejść do egzaminu)

9. „MAX” – Kajetan Banaszewski: kat. B
poziom zdawalności = 0,0 % (0 wyników pozytywnych na 1 podejście do egzaminu)
I półrocze 2012 - Pobierz w formacie *.pdf (Adobe Reader)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW

W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2012 r.

• w I półroczu 2012 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 24,0 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres I półrocza 2012 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu praktycznego w okresie I półrocza 2012 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B
poziom zdawalności = 41,2 % (225 wyników pozytywnych na 546 podejść do egzaminu)

2. ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B
poziom zdawalności = 30,4 % (88 wyników pozytywnych na 289 podejść do egzaminu)

3. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B
poziom zdawalności = 29,3 % (98 wyników pozytywnych na 334 podejścia do egzaminu)

4. GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B
poziom zdawalności = 28,7 % (108 wyników pozytywnych na 376 podejść do egzaminu)


5. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B
poziom zdawalności = 28,1 % (74 wyniki pozytywne na 263 podejścia do egzaminu)

6. DRIFT – Piotr Jereczek: kat. B
poziom zdawalności = 27,1 % (87 wyników pozytywnych na 321 podejść do egzaminu)

7. „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 26,4 % (99 wyników pozytywnych na 375 podejść do egzaminu)

8. DELTA – Marcin Stańczyk: kat. B
poziom zdawalności = 25,5 % (56 wyników pozytywnych na 220 podejść do egzaminu)

9. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B
poziom zdawalności= 25,2 % (254 wyników pozytywnych na 1007 podejść do egzaminu)

• PRZYTUŁA ANDRZEJ: kat. B
poziom zdawalności = 25,2 % (82 wyniki pozytywne na 327 podejść do egzaminu)

10. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B
poziom zdawalności = 23,7 % (60 wyników pozytywnych na 253 podejścia do egzaminu)

• MINI – Mariusz Świgoń: kat. B
poziom zdawalności = 23,7 % (59 wyników pozytywnych na 249 podejść do egzaminu)

• OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 23,7 % (55 wyników pozytywnych na 232 podejścia do egzaminu)

11. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B
poziom zdawalności = 23,6 % (122 wyniki pozytywne na 516 podejść do egzaminu)

12. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B
poziom zdawalności = 23,2 % (136 wyników pozytywnych na 587 podejść do egzaminu)

13. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 23,1 % (91 wyników pozytywnych na 394 podejścia do egzaminu)

14. SPEED – Janusz Opiela: kat. B
poziom zdawalności= 22,9 % (145 wyników pozytywnych na 633 podejścia do egzaminu)

15. „BABSKA AKADEMIA JAZDY” – Marta Kubisiak: kat. B
poziom zdawalności = 22,5 % (51 wyników pozytywnych na 227 podejść do egzaminu)

16. WYŻSZA SZKOŁA JAZDY – Tomasz Arusewicz: kat. B
poziom zdawalności = 21,4 % (49 wyników pozytywnych na 229 podejść do egzaminu)

17. „MILA” – Beata Gregor: kat. B
poziom zdawalności = 21,3 % (43 wyniki pozytywne na 202 podejścia do egzaminu)

18. PABLO – Paweł Filiks: kat. B
poziom zdawalności = 20,9 % (48 wyników pozytywnych na 230 podejść do egzaminu)

19. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B
poziom zdawalności = 20,4 % (73 wyniki pozytywne na 357 podejść do egzaminu)

20. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 20,1 % (48 wyników pozytywnych na 239 podejść do egzaminu)

21. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B
poziom zdawalności = 19,9 % (44 wyniki pozytywne na 221 podejść do egzaminu)

22. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B
poziom zdawalności = 19,7% (213 wyników pozytywnych na 1079 podejść do egzaminu)

23. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B
poziom zdawalności = 19,2 % (74 wyniki pozytywne na 386 podejść do egzaminu)

24. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B
poziom zdawalności = 12,8 % (41 wyników pozytywnych na 321 podejść do egzaminu)II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B
poziom zdawalności = 30,6 % (57 wyników pozytywnych na 186 podejść do egzaminu)

2. „MICHAŁ” – Michał Ławicki: kat. B
poziom zdawalności = 29,4 % (42 wyniki pozytywne na 143 podejścia do egzaminu)

3. „DELTA PLUS” – Tomasz Żabicki: kat. B
poziom zdawalności = 28,2 % (37 wyników pozytywnych na 131 podejść do egzaminu)

4. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B
poziom zdawalności = 27,8 % (40 wyników pozytywnych na 144 podejścia do egzaminu)

5. „START” – Andrzej Klimek: kat. B
poziom zdawalności = 26,9 % (39 wyników pozytywnych na 145 podejść do egzaminu)

6. „ZIELONY LISTEK” – Żaneta Materna: kat. B
poziom zdawalności = 26,8% (44 wyniki pozytywne na 164 podejścia do egzaminu)

7. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B
poziom zdawalności = 24,4 % (40 wyników pozytywnych na 164 podejścia do egzaminu)

8. P.U.H. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B
poziom zdawalności = 22,3 % (39 wyników pozytywnych na 175 podejść do egzaminu)

9. „SZOFER” – Jerzy Pilarski: kat. B
poziom zdawalności = 21,3 % (30 wyników pozytywnych na 141 podejść do egzaminu)

10. P.U. ZEBRA – Andrzej Zawierzeniec: kat. B
poziom zdawalności = 20,9% (24 wyniki pozytywne na 115 podejść do egzaminu)

11. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B
poziom zdawalności = 20,7 % (18 wyników pozytywnych na 87 podejść do egzaminu)

12. W.P.H.U. „MAXEL” – Wioleta Renkiel: kat. B
poziom zdawalności = 20,2 % (22 wyniki pozytywne na 109 podejść do egzaminu)

13. P.U. „OKEY” – Iwona Czapiewska: kat. B
poziom zdawalności = 19,8 % (38 wyników pozytywnych na 192 podejścia do egzaminu)

14. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B
poziom zdawalności = 19,2 % (28 wyników pozytywnych na 146 podejść do egzaminu)

15. „MIRAFIORI” – Michał Zinczuk: kat. B
poziom zdawalności = 18,6 % (19 wyników pozytywnych na 102 podejścia do egzaminu)

16. „ALEX” – Alicja Preis: kat. B
poziom zdawalności = 18,0 % (35 wyników pozytywnych na 194 podejścia do egzaminu)

17. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B
poziom zdawalności = 16,6 % (28 wyników pozytywnych na 169 podejść do egzaminu)

18. „POLO” – Marek Drewnowski: kat. B
poziom zdawalności = 17,1 % (32 wyniki pozytywne na 187 podejść do egzaminu)III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B
poziom zdawalności = 36,9 % (24 wyniki pozytywne na 65 podejść do egzaminu)

2. OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B
poziom zdawalności = 33,3 % (20 wyników pozytywnych na 60 podejść do egzaminu)

3. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B
poziom zdawalności = 30,4 % (17 wyników pozytywnych na 56 podejść do egzaminu)

4. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B
poziom zdawalności = 29,1 % (23 wyniki pozytywne na 79 podejść do egzaminu)

5. „TAK” – Krzysztof Tempski: kat. B
poziom zdawalności = 25,8 % (17 wyników pozytywnych na 66 podejść do egzaminu)

6. „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 25,3 % (19 wyników pozytywnych na 75 podejść do egzaminu)

7. SZYMAŃSKI GRZEGORZ: kat. B
poziom zdawalności = 25,0 % (13 wyników pozytywnych na 52 podejścia do egzaminu)

8. „POLMOZBYT” – Władysława Najmowska: kat. B
poziom zdawalności = 24,1% (19 wyników pozytywnych na 79 podejść do egzaminu)

9. „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B
poziom zdawalności = 23,9 % (21 wyników pozytywnych na 88 podejść do egzaminu)

10. „MORENA” - Andrzej Łabenda: kat. B
poziom zdawalności = 19,6 % (10 wyników pozytywnych na 51 podejść do egzaminu)

11. „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B
poziom zdawalności = 18,4 % (14 wyników pozytywnych na 76 podejść do egzaminu)

12. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO: kat. B
poziom zdawalności = 8,2 % (5 wyników pozytywnych na 61 podejść do egzaminu)IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. AUTO BAKAŁARZ – Józef Lesiak: kat. B
poziom zdawalności = 36,8 % (7 wyników pozytywnych na 19 podejść do egzaminu)

2. A”L”A – Alicja Ziółkowska: kat. B
poziom zdawalności = 27,3 % (6 wyników pozytywnych na 22 podejścia do egzaminu)

• PIĄTY BIEG – Andrzej Liskowacki-Sobisz: kat. B
poziom zdawalności = 27,3 % (3 wyniki pozytywne na 11 podejść do egzaminu)

3. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Sp. z o.o.: kat. B
poziom zdawalności = 21,2 % (7 wyników pozytywnych na 33 podejścia do egzaminu)

4. „ZA KIEROWNICĄ” – Marian Brożek: kat. B
poziom zdawalności = 14,7 % (5 wyników pozytywnych na 34 podejścia do egzaminu)

5. „AUTO-REMONT” SPÓŁDZIELNIA PRACY MECH. SAMOCH.: kat. B
poziom zdawalności = 14,3% (1 wynik pozytywny na 7 podejść do egzaminu)

6. F.H.U. TABI – Zbigniew Tarnowski: kat. B
poziom zdawalności = 0,0 % (0 wyników pozytywnych na 2 podejścia do egzaminu)

II półrocze 2011 - Pobierz w formacie *.doc (WORD)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCH


UZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2011 r.

• w  II  półroczu 2011 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych
ukształtował się na poziomie = 25,6 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez  Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres II półrocza 2011 r.; w  zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu w okresie II półrocza 2011 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w danym ośrodku szkolenia kierowców.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad  200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1.  „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B;
poziom zdawalności = 44,6 % (263 wyniki pozytywne na 590 podejść do egzaminu)

2.  MINI – Mariusz Świgoń: kat. B;
poziom zdawalności = 32,5 % (68 wyników pozytywnych na 209 podejść do egzaminu)

3.  „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B:
poziom zdawalności = 31,0 % (80 wyników pozytywnych na 258 podejść do egzaminu)

4.  GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat.: B;
poziom zdawalności = 30,7 % (115 wyników pozytywnych na 374 podejść do egzaminu)


5.  ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B;
poziom zdawalności = 29,9 % (69 wyników pozytywnych na 231 podejść do egzaminu)

6.  „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B;
poziom zdawalności = 29,2 % (101 wyników pozytywnych  na 346 podejść do egzaminu)

7.  DRIFT – Piotr Jereczek: kat. B;
poziom zdawalności = 27,8 % (83 wyniki pozytywne na 299 podejść do egzaminu)

8.  SPEED – Janusz Opiela: kat. B;
poziom zdawalności = 26,5 % (104 wyniki pozytywne na 392 podejścia do egzaminu)

9.  EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B;
poziom zdawalności = 25,7 % ( 213 wyników pozytywnych na 829 podejść do egzaminu)

10. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B;
poziom zdawalności = 24,6 % (88 wyników pozytywnych na 358 podejść do egzaminu)

• „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B;
poziom zdawalności = 24,6 % (88 wyników pozytywnych na 358 podejść do egzaminu)

11. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B;
poziom zdawalności = 23,9 % (62 wyniki pozytywne na 259 podejść do egzaminu)

12. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B;
poziom zdawalności = 23,2% (254 wyników pozytywnych na 1095 podejść do egzaminu)

13. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B;
poziom zdawalności = 22,6 % (64 wyniki pozytywne na 283 podejść do egzaminu)

14. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B;
poziom zdawalności = 21,6 % (50 wyników pozytywnych na 232 podejść do egzaminu)

15. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B;
poziom zdawalności = 21,5 % (53 wyniki pozytywne na 246 podejść do egzaminu)

16. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B;
poziom zdawalności = 20,3 % (42 wyniki pozytywne na 207 podejść do egzaminu)

17. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B;
poziom zdawalności = 20,2 % (62 wyniki pozytywne na 307 podejść do egzaminu)

18. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B;
poziom zdawalności = 18,5 % (79 wyników pozytywnych na 426 podejść do egzaminu)II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200
- w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów
praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1.  „ZIELONY LISTEK” – Iwona Więcławska: kat. B;
poziom zdawalności = 37,4% (46 wyników pozytywnych na 123 podejścia do egzaminu)

2.  DELTA – Marcin Stańczyk: kat. B;
poziom zdawalności = 31,6 % (37 wyników pozytywnych na 117 podejść do egzaminu)

3.  „ALFA” – Michał Misztal: kat. B;
poziom zdawalności = 31,2 % (23 wyniki pozytywne na 138 podejść do egzaminu)

4.  ZEBRA – Andrzej Zawierzeniec: kat. B;
poziom zdawalności = 31,1% (42 wyniki pozytywne na 135 podejść do egzaminu)

5.  WYŻSZA SZKOŁA JAZDY – Tomasz Arusewicz: kat. B;
poziom zdawalności = 28,5 % (47 wyników pozytywnych na 165 podejść do egzaminu)

6.  PRZYTUŁA ANDRZEJ: kat. B;
poziom zdawalności = 27,2% (49 wyników pozytywnych na 180 podejść do egzaminu)

7.  PABLO – Paweł Filiks: kat. B;
poziom zdawalności = 26,6 % (41 wyników pozytywnych na 154 podejść do egzaminu)

8.  „PROMYK” – Zdzisław Mekler: kat. B;
poziom zdawalności = 26,4 % (29 wyników pozytywnych na 110 podejść do egzaminu)

9.  „MICHAŁ” – Michał Ławicki: kat. B;
poziom zdawalności = 26,0 % (32 wyniki pozytywne na 123 podejść do egzaminu

10. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B;
poziom zdawalności = 25,6 % (40 wyników pozytywnych na 156 podejść do egzaminu)

11. „OKEY” – Iwona Czapiewska: kat. B;
poziom zdawalności = 25,5 % (41 wyników pozytywnych na 161 podejść do egzaminu)

12. „DELTA PLUS” – Marcin Żabicki kat. B;
poziom zdawalności = 24,3 % (45 wyników pozytywnych na 185 podejść do egzaminu)

13. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B;
poziom zdawalności = 23,8 % (30 wyników pozytywnych na 126 podejść do egzaminu)

14. „BABSKA AKADEMIA JAZDY” – Marta Kubisiak: kat. B;
poziom zdawalności = 23,6 % (41 wyników pozytywnych  na 174 podejść do egzaminu)

15. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B;
poziom zdawalności = 23,5 % (32 wyniki pozytywne na 136 podejść do egzaminu)

16. „SZOFER” – Jerzy Pilarski: kat. B;
poziom zdawalności = 23,4 % (26 wyników pozytywnych na 111 podejść do egzaminu)

17. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B;
poziom zdawalności = 23,0 % (44 wyniki pozytywne na 191 podejść do egzaminu)

18. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B;
poziom zdawalności = 21,4 % (28 wyników pozytywnych na 131 podejść do egzaminu)

19. „ALEX” – Alicja Preis: kat. B;
poziom zdawalności = 21,0 % (35 wyników pozytywnych na 167 podejść do egzaminu)

20. „ROBIN” – Robert Bojanowski: kat. B;
poziom zdawalności = 20,4 % ( 23 wyniki pozytywne na 113 podejść do egzaminu)

21. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B;
poziom zdawalności = 20,2 % (25 wyników pozytywnych na 124 podejścia do egzaminu)

22. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B;
poziom zdawalności = 19,5 % (25 wyników pozytywnych na 128 podejść do egzaminu)

23. „MILA” – Beata Gregor: kat. B;
poziom zdawalności = 19,1 % (27 wyników pozytywnych na 141 podejść do egzaminu)

24. „POLO” – Marek Drewnowski: zakres szkolenia: kat. B;
poziom zdawalności = 18,6 % (35 wyników pozytywnych na 188 podejść do egzaminu)III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1.  „TAK” – Krzysztof Tempski: kat. B;
poziom zdawalności = 35,4 % (23 wyniki pozytywne na 65 podejść do egzaminu)

2.  JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B;
poziom zdawalności = 34,2 % (27 wyników pozytywnych na 79 podejść do egzaminu)

3.  ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B;
poziom zdawalności = 32,8 % (20 wyników pozytywnych na 61 podejść do egzaminu)

4.  OSOWA – Andrzej Sadura: kat. B;
poziom zdawalności = 32,3 % (21 wyników pozytywnych na 65 podejść do egzaminu)

5.  „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B;
poziom zdawalności = 32,1 % (26 wyników pozytywnych na 81 podejść do egzaminu)

6.  „OBELIX” – Monika Olender: kat. B;
poziom zdawalności = 30,2 % (26 wyników pozytywnych na 86 podejść do egzaminu)

7.  SZYMAŃSKI GRZEGORZ: kat. B;
poziom zdawalności = 27,6 % (16 wyników pozytywnych na 58 podejść do egzaminu)

8.  „POLMOZBYT” – Władysława Najmowska: kat. B;
poziom zdawalności = 26,4% (19 wyników pozytywnych na 72 podejścia do egzaminu)

9.  „START” – Andrzej Klimek: kat. B;
poziom zdawalności = 23,5 % (23 wyniki pozytywne na 98 podejść do egzaminu)

10. „MIRAFIORI” – Michał Zinczuk: kat. B;
poziom zdawalności = 22,0 % (13 wyników pozytywnych na 59 podejść do egzaminu)

11. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO: kat. B;
poziom zdawalności = 21,3 % (16 wyników pozytywnych na 75 podejść do egzaminu)

12. „MAXEL” – Wioleta Renkiel: kat. B;
poziom zdawalności = 18,7 % (17 wyników pozytywnych na 91 podejść do egzaminu)

13. „LECH” – Lech Odrobny: kat. B;
poziom zdawalności = 18,3 % (11 wyników pozytywnych na 60 podejść do egzaminu)

14. „RELAX” – Andrzej Śniegaruk: kat. B;
poziom zdawalności = 15,7% (8 wyników pozytywnych na 51 podejść do egzaminu)

15. „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B;
poziom zdawalności = 13,4 % (9 wyników pozytywnych na 67 podejść do egzaminu)IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1.  DUET – Jacek Goluch: kat. B;
poziom zdawalności = 100,0 % (1 wyników pozytywnych na 1 podejście do egzaminu)

2.  TABI – Zbigniew Tarnowski: kat. B;
poziom zdawalności = 50,0 % (1 wynik pozytywny na 2 podejścia do egzaminu)

3.  DANIEL – Marcin Gorzkowski: kat. B;
poziom zdawalności = 40,0 % (8 wyników pozytywnych na 20 podejść do egzaminu)

• „ADELKA” – Magdalena Bujak: kat. B;
poziom zdawalności = 40,0 % (2 wyniki pozytywne na 5 podejść do egzaminu)

4.  AUTO BAKAŁARZ – Józef Lesiak: kat. B;
poziom zdawalności = 33,3 % (10 wyników pozytywnych na 30 podejść do egzaminu)

5.  „SIGNUM” – Wojciech Szejna: kat. B;
poziom zdawalności = 31,3 % (5 wyników pozytywnych na 16 podejść do egzaminu)

6.  „ZA KIEROWNICĄ” – Marian Brożek: kat. B;
poziom zdawalności = 29,4 % (5 wyników pozytywnych na 17 podejść do egzaminu)

7.  FENIKS – Paweł Świrk: kat. B;
poziom zdawalności = 27,3 % (3 wyniki pozytywne na 11 podejść do egzaminu)

8.  „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B;
poziom zdawalności = 26,5 % (13 wyników pozytywnych na 49 podejść do egzaminu)

9.  POMORZE – Tomasz Trzebiatowski: kat. B;
poziom zdawalności = 25,7 % (9 wyników pozytywnych na 35 podejść do egzaminu)

10. PLAN „B” – Sebastian Bernatek: kat. B
poziom zdawalności = 25,0 % (9 wyników pozytywnych na 36 podejść do egzaminu)

11. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B;
poziom zdawalności = 23,5 % (8 wyników pozytywnych na 28 podejść do egzaminu)

• PIRACI – Marcin Dyczkowski: kat. B;
poziom zdawalności = 23,5 % (1 wynik pozytywny na 5 podejść do egzaminu)

12. „AUTO-REMONT” SPÓŁDZIELNIA PRACY MECH. SAMOCH.: kat. B;
poziom zdawalności = 22,2% (2 wyniki pozytywne na 9 podejść do egzaminu)

13. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B;
poziom zdawalności = 20,8 % (10 wyników pozytywnych na 48 podejść do egzaminu)

14. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Sp. z o.o.: kat. B:
poziom zdawalności = 20,0 % (7 wyników pozytywnych na 35 podejść do egzaminu)

15. „MORENA”  - Andrzej Łabenda: kat. B;
poziom zdawalności = 19,6 % (9 wyników pozytywnych na 46 podejść do egzaminu)

16. „PARTNER” – Krzysztof Kupczyk: kat. B;
poziom zdawalności = 10,0 % (2 wyniki pozytywne na 20 podejść do egzaminu)

17. „ELKA-TRAFFIC” – Piotr Kuchciński: kat. B;
poziom zdawalności = 0,0 % ( 0 wyników pozytywnych na 4 podejścia do egzaminu)
I półrocze 2011 - Pobierz w formacie *.doc (WORD)


PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE 
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH 
PRAKTYCZNYCH


UZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2011 r.

• w I półroczu 2011 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie = 25,8 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za  okres I półrocza 2011 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu w okresie I półrocza 2011 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w danym ośrodku szkolenia kierowców.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad  200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B 

1. „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B; 
      poziom zdawalności = 47,4 % (184 wyniki pozytywne na 388 podejść do egzaminu)

2. ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B;
      poziom zdawalności = 36,8 % (75 wyników pozytywnych na 204 podejścia do egzaminu)

3. GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat.: B;
      poziom zdawalności = 33,8 % (91 wyników pozytywnych na 269 podejść do egzaminu)

4. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B;
      poziom zdawalności = 31,4 % (83 wyniki pozytywne na 264 podejść do egzaminu)

5. „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,4 % (78 wyników pozytywnych na 285 podejść do egzaminu)

6. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,1 % ( 191 wyników pozytywnych na 705 podejść do egzaminu)

7. SPEED – Janusz Opiela: kat. B;
poziom zdawalności = 25,9 % (58 wyników pozytywnych na 224 podejść do egzaminu)

8. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B;
poziom zdawalności = 25,2 % (51 wyników pozytywnych na 202 podejścia do egzaminu)

9. DRIFT – Piotr Jereczek: kat. B;
      poziom zdawalności = 24,2 % (60 wyników pozytywnych na 248 podejść do egzaminu)

10. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B;
      poziom zdawalności = 22,4 % (80 wyników pozytywnych na 357 podejść do egzaminu)

11. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B;
      poziom zdawalności = 21,1 % (192 wyniki pozytywne na 910 podejść do egzaminu)

12. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B; 
      poziom zdawalności = 20,9 % (56 wyników pozytywnych na 268 podejść do egzaminu)

13. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B;
      poziom zdawalności = 20,2 % (43 wyniki pozytywne na 213 podejść do egzaminu)

14. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B;
poziom zdawalności = 18,1 % (60 wyników pozytywnych na 331 podejść do egzaminu)

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. PRZYTUŁA ANDRZEJ: kat. B;
      poziom zdawalności = 33,1 % (60 wyników pozytywnych na 181 podejść do egzaminu)

2. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B;
      poziom zdawalności = 30,8 % (56 wyników pozytywnych na 182 podejścia do egzaminu)

3. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B;
      poziom zdawalności = 29,8 % (45 wyników pozytywnych na 151 podejść do egzaminu)

4. „ZIELONY LISTEK” – Iwona Więcławska: kat. B
     poziom zdawalności = 29,7 % (35 wyników pozytywnych na 118 podejść do egzaminu)

• „MILA” – Beata Gregor: kat. B;
      poziom zdawalności = 29,7 % (30 wyników pozytywnych na 101 podejść do egzaminu)

5. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B;
      poziom zdawalności = 29,2 % (35 wyników pozytywnych na 120 podejść do egzaminu)

6. „BABSKA AKADEMIA JAZDY” – Marta Kubisiak: kat. B;
      poziom zdawalności = 28,7 % (37 wyników pozytywnych na 129 podejść do egzaminu)

7. „OKEY” – Iwona Czapiewska: kat. B; 
      poziom zdawalności = 28,2 % (46 wyników pozytywnych na 163 podejść do egzaminu)

8. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B:
      poziom zdawalności = 27,6 % (55 wyników pozytywnych na 199 podejść do egzaminu)

9. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,4 % (34 wyniki pozytywne na 124 podejść do egzaminu)

10. „ABC NAUKA JAZDY” – Grzegorz Badtke: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,1 % (48 wyników pozytywnych na 177 podejść do egzaminu)

11. „DELTA PLUS” – Marcin Żabicki: kat. B;
     poziom zdawalności = 26,7 % (42 wyniki pozytywne na 157 podejść do egzaminu)

12. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B;
      poziom zdawalności = 24,8 % (43 wyniki pozytywne na 173 podejść do egzaminu)

• „POLO” – Marek Drewnowski: zakres szkolenia: kat. B;
      poziom zdawalności = 24,8 % (41 wyników pozytywnych na 165 podejść do egzaminu)

13. „MICHAŁ” – Michał Ławicki: kat. B;
     poziom zdawalności = 23,9 % (33 wyniki pozytywne na 138 podejść do egzaminu)

14. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B;
    poziom zdawalności = 23,2 % (41 wyników pozytywnych na 177 podejść do egzaminu)

15. WYŻSZA SZKOŁA JAZDY – Tomasz Arusewicz: kat. B;
      poziom zdawalności = 22,4 % (28 wyników pozytywnych na 125 podejść do egzaminu)

16. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B;
      poziom zdawalności = 21,7 % (36 wyników pozytywnych na 166 podejść do egzaminu)

17. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B;
      poziom zdawalności = 20,4 % (28 wyników pozytywnych na 137 podejść do egzaminu)

18. „ROBIN” – Robert Bojanowski: kat. B;
      poziom zdawalności = 19,0 % ( 23 wyniki pozytywne na 121 podejść do egzaminu)

19. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B;
      poziom zdawalności = 17,2 % (22 wyniki pozytywne na 128 podejść do egzaminu)

20. „SZOFER” – Jerzy Pilarski: kat. B;
      poziom zdawalności = 15,6 % (19 wyników pozytywnych na 122 podejść do egzaminu)

III. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 51 do 100 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B;
      poziom zdawalności = 38,8 % (31 wyników pozytywnych na 80 podejść do egzaminu)

2. PABLO – Paweł Filiks: kat. B;
      poziom zdawalności = 36,3 % (33 wyniki pozytywne na 91 podejść do egzaminu)

3. „TAK” – Krzysztof Tempski: kat. B;
      poziom zdawalności = 29,4 % (15 wyników pozytywnych na 51 podejść do egzaminu)

4. PLAN „B” – Sebastian Bernatek: kat. B
      poziom zdawalności = 28,2 % (24 wyniki pozytywne na 84 podejść do egzaminu)

5. „MAXEL” – Wioleta Renkiel: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,4 % (17 wyników pozytywnych na 62 podejścia do egzaminu)

6. „POLMOZBYT” – Władysława Najmowska: kat. B;
     poziom zdawalności = 27,1% (23 wyniki pozytywne na 85 podejść do egzaminu)

7. „MIRAFIORI” – Michał Zinczuk: kat. B;
      poziom zdawalności = 26,8 % (19 wyników pozytywnych na 71 podejść do egzaminu)

8. „AUTO ECOLE” – Przemysław Stolarczyk: kat. B;
      poziom zdawalności = 26,4 % (14 wyników pozytywnych na 53 podejścia do egzaminu)

9. „ALEX” – Alicja Preis: kat. B;
poziom zdawalności = 26,1 % (23 wyniki pozytywne na 88 podejść do egzaminu)

10. „LEKCJA” – Marek Kaliszak: kat. B;
      poziom zdawalności = 25,0 % (15 wyników pozytywnych na 60 podejść do egzaminu)

11. „RELAX” – Andrzej Śniegaruk: kat. B;
      poziom zdawalności = 24,4 % (19 wyników pozytywnych na 78 podejść do egzaminu)

12. „PROMYK” – Zdzisław Mekler: kat. B;
      poziom zdawalności = 23,1 % (21 wyników pozytywnych na 91 podejść do egzaminu)

13. „DO LUZU” – Andrzej Rejniak: zakres szkolenia: kat. B;
      poziom zdawalności = 22,9 % (16 wyników pozytywnych na 70 podejść do egzaminu)

14. „PARTNER” – Krzysztof Kupczyk: kat. B;
      poziom zdawalności = 21,4 % (15 wyników pozytywnych na 70 podejść do egzaminu)

15. „LECH” – Lech Odrobny: kat. B;
      poziom zdawalności = 20,3 % (13 wyników pozytywnych na 64 podejścia do egzaminu)

16. „START” – Andrzej Klimek: kat. B;
      poziom zdawalności = 20,2 % (20 wyników pozytywnych na 99 podejść do egzaminu)

17. FENIKS – Paweł Świrk: kat. B;
      poziom zdawalności = 18,3 % (11 wyników pozytywnych na 60 podejść do egzaminu)

18. „REK-KOR” – Marek Nuszel: kat. B;
      poziom zdawalności = 16,4 % (11 wyników pozytywnych na 67 podejść do egzaminu)

19. AUTO-AN – Andrzej Ilnicki: kat. B;
      poziom zdawalności = 13,7 % (7 wyników pozytywnych na 51 podejść do egzaminu)

IV. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 1 do 50 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. JEDYNKA – Jacek Sagan: kat. B;
poziom zdawalności = 100,0 % (1 wynik pozytywny na 1 podejście do egzaminu)

2. „ZA KIEROWNICĄ” – Marian Brożek: kat. B;
      poziom zdawalności = 42,9 % (6 wyników pozytywnych na 14 podejść do egzaminu)

3. DELTA – Marcin Stańczyk: kat. B;
poziom zdawalności = 36,0 % (9 wyników pozytywnych na 25 podejść do egzaminu)

4. „AUTO-CAR” – Mirosław Lenkiewicz: kat. B;
      poziom zdawalności = 34,9 % (15 wyników pozytywnych na 43 podejścia do egzaminu)

5. ZEBRA – Andrzej Zawierzeniec: kat. B;
poziom zdawalności = 33,3% (3 wyniki pozytywne na 9 podejść do egzaminu)

• „AUTO-REMONT” SPÓŁDZIELNIA PRACY MECH. SAMOCH.: kat. B;
      poziom zdawalności = 33,3% (1 wynik pozytywny na 3 podejścia do egzaminu)

6. „SZOFER-II” – Lechosław Lewandowicz: kat. B;
      poziom zdawalności = 29,8 % (14 wyników pozytywnych na 47 podejść do egzaminu)

7. POMORZE – Tomasz Trzebiatowski: kat. B;
poziom zdawalności = 27,8 % (10 wyników pozytywnych na 36 podejść do egzaminu)

• DANIEL – Marcin Gorzkowski: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,8 % (5 wyników pozytywnych na 18 podejść do egzaminu)

8. „ASCONA” – Zbigniew Garsztka: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,5 % (11 wyników pozytywnych na 40 podejść do egzaminu)

9. „SIGNUM” – Wojciech Szejna: kat. B;
      poziom zdawalności = 26,7 % (4 wyniki pozytywne na 15 podejść do egzaminu)

10. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO: kat. B;
      poziom zdawalności = 25,0 % (6 wyników pozytywnych na 24 podejścia do egzaminu)

• „ADELKA” – Magdalena Bujak: kat. B;
      poziom zdawalności = 25,0 % (2 wyniki pozytywne na 8 podejść do egzaminu)

11. PIRACI – Marcin Dyczkowski: kat. B;
      poziom zdawalności = 23,5 % (8 wyników pozytywnych na 34 podejścia do egzaminu)

12. OSOWA – Andrzej Sadura: kat. B;
poziom zdawalności = 21,9 % (7 wyników pozytywnych na 32 podejścia do egzaminu)

13. ZNAK – Zygmunt Adamczyk: kat. B;
      poziom zdawalności = 20,0 % (4 wyniki pozytywne na 20 podejść do egzaminu)

14. SZYMAŃSKI GRZEGORZ: kat. B;
      poziom zdawalności = 18,6 % (8 wyników pozytywnych na 43 podejścia do egzaminu)

15. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Sp. z o.o.: kat. B:
      poziom zdawalności = 16,7 % (4 wyniki pozytywne na 24 podejścia do egzaminu)

16. „MORENA”  - Andrzej Łabenda: kat. B;
      poziom zdawalności = 16,0 % (8 wyników pozytywnych na 50 podejść do egzaminu)

17. LIGA OBRONY KRAJU: kat. B;
      poziom zdawalności = 15,6 % (5 wyników pozytywnych na 32 podejścia do egzaminu)

18. „ORIENT” – Zygfryd Riebandt: kat. B;
      poziom zdawalności = 14,9 % (7 wyników pozytywnych na 47 podejść do egzaminu)

19. AUTO BAKAŁARZ – Józef Lesiak: kat. B;
      poziom zdawalności = 7,1 % (1 wynik pozytywny na 14 podejść do egzaminu)

20. TABI – Zbigniew Tarnowski: kat. B;
      poziom zdawalności = 0,0 % (0 wyników pozytywnych na 9 podejść do egzaminu)

21. „ELKA-TRAFFIC” – Piotr Kuchciński: kat. B;
      poziom zdawalności = 0,0 % ( 0 wyników pozytywnych na 3 podejścia do egzaminu)